AtlasIslamica

Qadam Gah Hz Khidr Nabi in Isfahan

Isfahan, Iran

Coordinates: 33.86835, 51.82296